Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

X Edycja Talentu Powiatu Lubaczowskiego

alt 

Zapraszamy do udziału w X edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego.
W programie mogą brać udział wszyscy uczniowie ze szkół z terenu powiatu lubaczowskiego
od klas I szkół podstawowych do ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych,
w tym maturzyści.

Do nominacji można dołączyć „Wniosek o wyprawkę na studia”. 
„Wyprawka na studia” będzie jednorazowym wsparciem finansowym dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w programie. 
O ilości i wysokości wyprawek zdecyduje Kapituła.

Termin składania nominacji i wniosków:
do 16 maja 2018 - do wychowawcy klasowego lub nauczyciela wspierającego rozwój,
do 30 maja 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45.

Szczegóły programu: regulamin i klasyfikacja nominacji na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie http://www.poradnia.powiatlubaczowski.pl

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055