Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

II edycja Kursu carvingu

carving 2018.4Uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w drugiej edycji Kursu carvingu, który w dniach 14 i 21 kwietnia odbył się w murach naszej szkoły.  Kurs ten został zrealizowany
w ramach projektu unijnego pn. "Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego, szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim". Celem kursu było zdobycie wiedzy z zakresu sztuki dekoracji potraw z wykorzystaniem technik rzeźbienia w owocach i warzywach.

Kursanci zapoznali się z historią dekoracji wykonywanej z warzyw i owoców, rodzajami narzędzi i surowców wykorzystywanych do carvingu, a także sposobami sporządzania dekoracji, zasadami ich przechowywania i prezentacji.

carving 2018.2 carving 2018.5 carving 2018.7

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055