Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

II edycja Kursu obsługi dronów

drony 201818

Nasi uczniowie z klas o profilu rolniczo - leśnym uczestniczą w II edycji
Kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL) realizowanej
w ramach projektu pn. "Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego, szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim"

Celem szkolenia jest zdobycie przez kursantów wiedzy i umiejętności z zakresu osługi dronów
oraz kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, które będzie można wykorzystać
w leśnictwie oraz rolnictwie  min. do monitoringu stanu drzewostanów, zapobiegania i wykrywania pożarów  inwentaryzacji zwierząt łownych oraz ewidencji dzialek czy też prowadzenia analizy jakości, rozwoju oraz stanu zdrowia roślin.

 drony 20182drony 20183drony 201816drony 201821

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055