Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dla gimnazjalistów

plakat 1Plakat 2plakat 3

Co warto wiedzieć o:

Zawodach rolniczo-leśnych

Zawodach turystyczno-gastronomicznych

Zawodach medyczno-społecznych


OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM GIMNAZJALISTY - REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zobacz jak wyglądają zajęcia praktyczne w naszej szkole:

technik usług fryzjerskich - NOWOŚĆ - zawód w skrócie

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - NOWOŚĆ - zawód w skrócie

technik pszczelarz  zawód w skrócie

 technik leśnik  - zawód w skrócie

 technik rolnik     - zawód w skrócie

 technik hotelarstwa    - zawód w skrócie

 technik obsługi turystycznej   - zawód w skrócie

 technik architektury krajobrazu   - zawód w skrócie

 technik żywienia i usług gastronomicznych    - zawód w skrócie

 cukiernik - zawód w skrócie 

 rolnik   - zawód w skrócie

 operator maszyn leśnych   - zawód w skrócie

 kucharz   - zawód w skrócie


10 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM

ZESPOŁU SZKÓŁ W OLESZYCACH

1. ZAWÓD

Zespół Szkół w Oleszycach jest szkołą kształcącą zawodowo. Zawody i kwalifikacje, które zdobywają uczniowie dają im szanse na znalezienie dobrej pracy, zarówno na rynku lokalnym, krajowym czy też zagranicznym. Wiele spośród zawodów znajdujących się w naszej ofercie edukacyjnej to tzw. zawody przyszłości czyli takie, które w kolejnych latach będą się cieszyć coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców.

2. DODATKOWE KWALIFIKACJE

Nasi uczniowie mają wiele okazji na poszerzanie kwalifikacji zawodowych. Uczestniczą oni w dodatkowych kursach i szkoleniach zawodowych, takich jak: kurs kelnerski, kurs carwingu, kurs animatora czasu wolnego, kurs operatora maszyny wielooperacyjnej harwestera i forwardera (w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców”), kurs drwal operator pilarki spalinowej i wiele innych szkoleń związanych z zawodami, które zdobywają.

 W naszej szkole działa równieź Ośrodek Kształcenia Kierowców, gdzie uczniowie mogą odbyć bezpłatny kurs na prawo jazdy - koszt kursu w firmach komercyjnych wynosi ok. 950 zł. Prawo jazdy kat. T bardzo często jest wymagane przez pracodawców zagranicą.

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W ramach zajęć praktycznych i praktyk wakacyjnych uczniowie mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmach i instytucjach. Są to podmioty działające nie tylko na rynku lokalnym, ale też na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Nasza szkoła współpracuje z takimi podmiotami jak: Kresowa Osada, Lubaczowskie i Rzeszowskie Biura Podróży, Hotele w Rzeszowie (Hotel Ambasadorski ,Hotel Hubertus), Dębowy Dwór w Rudzie Różanieckiej, Nadleśnictwo Oleszyce i Lubaczów, KRUS, gospodarstwa rolne i agroturystyczne oraz wiele innych.

Istnieje również możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do takich państw jak: Szwajcaria, Grecja czy Hiszpania. Wyjazdy zagraniczne oprócz zdobycia doświadczeń zawodowych są szansą na podszlifowanie języka oraz zarobienie pieniędzy.

Zdobyte doświadczenia są dla naszych uczniów możliwością nawiązania pierwszych kontaktów z pracodawcami i na pewno ułatwią im znalezienie dobrej pracy.

4. BEZPŁATNA POMOC W PRZYGOTOWANIU SIĘ DO EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

Dla uczniów organizowane są bezpłatnie lekcje z przedmiotów maturalnych i zawodowych. Rodzice nie muszą wydawać pieniędzy na korepetycje, gdyż szkoła oferuje pomoc w nadrobieniu zaległości i konsultacje przygotowujące do egzaminów.

5. WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Dla uczniów szkół kształcących w zawodzie egzamin zawodowy jest zwieńczeniem 3 - 4 letniej edukacji. Jest on szczególnie ważny, gdyż potwierdza zdobyte przez nich kwalifikacje.

Możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Wyniki zdawalności naszych absolwentów w poszczególnych zawodach są wyższe niż wyniki dla województwa i kraju.

6. ROZWIJANIE PASJI I ZAINTERESOWAŃ

Pasje i zainteresowania są bardzo ważne w życiu młodego człowieka. Nasi uczniowie mogą je rozwijać działając w różnych organizacjach szkolnych takich jak: Szkolny Klub Europejski, samorząd szkolny, zespół redakcyjny gazetki szkolnej ZSpress czy w kołach zainteresowań: fotograficznym, turystyczno-krajoznawczym. Biorą oni również udział w konkursach i olimpiadach, w których odnoszą sukcesy i są  nagradzani.

7. NAJTAŃSZY INTERNAT W POWIECIE LUBACZOWSKIM

Osoby, które mają utrudniony dojazd do szkoły korzystają z możliwości zamieszkania w Internacie szkolnym. Mieszkańcy Internatu chwalą sobie warunki mieszkaniowe oraz możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach m.in. sportowych na sali i siłowni szkolnej.

8. PRZYJAZNA ATMOSFERA

Hałas, tłok na korytarzach, ograniczenia przestrzeni, zajęcia w systemie zmianowym - to nie u nas! Jesteśmy małą szkołą, znamy się ze sobą bardzo dobrze i możecie być pewni, że nasza szkoła to szkoła bez przemocy. U nas pasuje przyjazna atmosfera, uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli i wychowawców.

9. WYJAZDY EDUKACYJNE

Uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach uczestniczą w wielu wyjazdach i wycieczkach. Są to wycieczki krajoznawcze, rajdy rowerowe i piesze, ale też wyjazdy poszerzające ich wiedzę zawodową jak: Międzynarodowe Targi Turystyczne, targi gastronomiczne EURO-GASTRO, targi rolniczo – leśne Agro-tech i inne.

10. BOGATA OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo szeroka. Obejmuje ona  zawody z różnych branż zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Na poziomie technikum są to zawody:

Zawodami na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia są:Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055