Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny Klub Europejski

WYCIECZKI

Rzeszów

30 września 2009 roku członkowie SKE odwiedzili rzeszowski oddział Narodowego Banku Polskiego. W NBP uczestniczyli w projekcji filmu na temat historii banku centralnego w Polsce. Pracownicy banku zapoznali uczniów z zakresem obecnej działalności i funkcjami, jakie pełni dziś Narodowy Bank Polski.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się krótki kurs rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z salą operacyjną banku (który nie obsługuje klientów indywidualnych ani przedsiębiorców), obejrzenia wystaw numizmatycznych oraz zabytkowych maszyn liczących banknoty i bilon.

Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się jednak osiem niepozornych worków, z których każdy zawierał po 2 miliony złotych. Niestety pieniądze te nie były prawdziwe.

Rzeszów

Opiekunowie SKE wraz z przewodniczącą Żanetą Juchą i członkiem Klubu Zelik Justyną wzięły w Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich zorganizowanego w ramach projektu ''Unia Europejska z klimatem - 2008''. Zjazd odbył się 28.11.2008 r. w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Tematem przewodnim tegorocznego Zjazdu SKE była prezentacja współpracy międzynarodowej szkół z województwa podkarpackiego, doświadczeń klubów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem grantów propagujących dialog międzykulturowy.

Rzeszów

27 lutego 2008 roku członkowie SKE w Oleszycach udali się do Ochotniczego Hufca Pracy w Rzeszowie. W ramach wizyty uczniowie poznali zadania OHP, spotkali się z doradcą zawodowym oraz mieli możliwość zarejestrowania się w biurze pracy OHP.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055