Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny Klub Europejski

 LEKCJE EUROPEJSKIE

Kolejnym elementem projektu Debaty o euro były 3 lekcje europejskie przeprowadzone nieodpłatnie przez konsultanta Regionalnego Centrum Informacji Europejskie z Rzeszowa  p. Łukasza Mnicha. Lekcje zostały przeprowadzone w Zespole Szkół w Oleszycach a ich tematyka była następująca:

  1. Historia Unii Gospodarczej i Walutowej.
  2. Droga Polski do strefy euro.
  3. Korzyści i zagrożenia wynikające z przystąpienia Polski do strefy euro.

W lekcjach, które odbyły się 29 kwietnia 2010 roku, udział wzięli członkowie obu SKE uczestniczących w projekcie. Uczestnicy dzięki udziałowi w lekcjach znacznie poszerzyli swą wiedzę z zakresu Unii Gospodarczej i Walutowej, poznali konsekwencje wprowadzenia w Polsce Wspólnej waluty a także argumenty obalające tzw. euromity.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055