Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Informacje dla rodziców

 

plakat LOWEZapraszamy rodziców do udziału w zajęciach

Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Szczegółowe informacje:http://www.zs.eoleszyce.pl/index.php/lowe.html 

Wszystkie zajęcia w ramach ośrodka są bezpłatne.

 

 
Rok szkolny 2017/2018

Materiały dla rodziców:

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Informacje o reformie oświaty:

Ministerstwo Edukacji Narodowej -  http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - http://ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59


Bezpieczeństwo uczniów w Internecie:

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe - broszura ORE


Rok szkolny 2016/2017

  • spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych odbędzie się 16.09.2016r. po wywiadówce ogóloszkolnej
  • serdecznie zapraszamy  rodziców na wywiadówkę ogólnoszkolną dnia 16.09.2016 roku na godz. 16.00
  • Składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 34 zł. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły do 30.09.2016 roku
  • Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców wynosi 20 zł/rocznie
  • Wpłaty można dokonywać u wychowawców klas, w sekretariacie szkoły oraz na konto bankowe Szkoły 
  • dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31.10.2016r, 2,4,5,8 maja 2017r, 16 czerwca 2017r.

Zespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce

32 9101 0003 2001 3700 1805 0007

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055