Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny doradca zawodowy

                                      "

"Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować."

                                                                                                              Konfucjusz

Szkolny doradca zawodowy: mgr inż. Magdalena Warcaba

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

- gromadzenie,aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

- prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

- współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Godziny pracy doradcy zawodowego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:

Poniedziałek: 10:30 - 12:30

Wtorek:           9:00 - 13:00

Czwartek:        10:00 - 13:00

Piątek:             9:00 -10:00

 


 

AKTUALNOŚCIWARSZTATY "ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWĄ Z COACHEM"

wsieW środę 15 listopada 2017 r. uczniowie klasy III TŻ/TH/TL i klasy IV TH uczestniczyli w warsztatach "Zaplanuj karierę zawodową z coachem" zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno - Ekonomiczną w Reszowie. Celem warsztatów było osiągnięcie przez uczniów lepszych rezultatów w planowaniu rozwoju własnego potencjału i większej satysfakcji z podejmowanych działań.

W ramach wyjazdu młodzież wysłuchała wykładu pt. „Cel - to marzenie z datą realizacji" wygłoszonego przez dr Przemysława Kolasę a następnie udała się na zajęcia warsztatowe prowadzone przez p. dr Michała Ruta. Uczestnictwo w zajęciach na pewno przyczyni się do zwiększenia umiejętności wyznaczania celów edukacyjno - zawodowych oraz planowania ich realizacji.

Wyjazd do Rzeszowa był również okazją do wybrania się na seans filmowy do kina Helos.


 TARGI EDUKACJI I PRACY W LUBACZOWIE

      Już po raz trzeci uczestniczyliśmy w lubaczowskich Targach Edukacji i Pracy "Młodzi na rynku pracy" zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie. W trakcie tej imprezy prezentowaliśmy szkoły dla dorosłych oraz bogatą ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych organizowanych przez działający w naszej szkole Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych z naszego powiatu była to okazja na poszerzenie swojej wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia a także nawiązania kontaktów z lokalnymi pracodawcami. Chętne osoby mogły również wziąć udział w warsztatach z doradcą zawodowym MCK na temat zawodów przyszłości.

Reportarz z targów oraz galeria zdjęć dostępna jest na stronie Radia Zamość.

    TEIP1    TEIP2    TEIP3

TEIP6


SPOTKANIE Z PRZEDSTWICIELAMI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

    21 lutego 2017r. młodzież naszej szkoły spotkała się z przedstawicielami w/w Uczelni, którzy zaprezentowali bogatą ofertę kierunków kształcenia, możliwości otrzymania stypendium, miejsca w domu studenta, a także płatne staże w kraju i za granicą. Młodzież otrzymała propozycję udziału w bezpłatnych kursach przedmaturalnych organizowanych przez uczelnię.

   pwsw 2017 01  pwsw 2017 04   pwsw 2017 05

 


ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W LUBACZOWIE


W środę 7 października 2015r. odbyły się zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej z p. Elżbietą Rozner, doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lubaczowie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III ZSZ w zawodach: rolnik/operator maszyn leśnych oraz uczniowie klasy IV technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Spotkanie to miało na celu przygotować młodzież klas kończących w tym roku szkołę do podejmowania świadomych decyzji edukacyjno - zawodowych oraz podejmowaniu aktywności zawodowej.SPOKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ AXELL POLSKA

DSCF5694bW poniedziałałek 25 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły uczesticzyli  w spotkaniu z przedstawicielami firmy AXELL POLSKA będącej agencją pracy tymczasowej. W trakcie spotkania zostały przedstawione oferty pracy sezonowej dla uczniów. Mogli oni dowiedzieć się jaki są warunki zatrudnienia i zakwaterowania oraz oferowane wynagrodzenie. Reprezentanci firmy odpowiadali na wszelkie pytania, które dotyczyły oferowanej pracy. Zainteresowani uczniowie mają możliwość wypełnienia kwestionariusza osobowego i przystąpienia do procesu rekrutacji.

 


 OGŁOSZENIE

 W PONIEDZIAŁEK (25.05.2015r.) O GODZ: 1045 (CZWARTA LEKCJA)

 W AULI SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICELAMI FIRMY AXELL POLSKA.

 Na spotkanie zapraszamy pełnoletnich uczniów naszej szkoły chcących uzyskać informacje na temat ofert pracy sezonowej w okresie wakacyjnym.PRACA SEZONOWA NA WAKACJACH W POWIECIE LUBACZOWSKIM - WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Pełnoletni uczniowie naszej szkoły zainteresowani znalezieniem zatrudnienia w okresie wakacyjnym proszeni są o zgłoszenie się do szkolnego doradcy zawodowego, p. M. Warcaby, w celu wpełnienia ankiety rejestracyjnej. Osoby, które wypełnią kwestionariusz zostaną zarejestrowane w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP i będą informowane o zgłaszanych ofertach przez lokalnych pracodwców.

 


 TARGI EDUKACJI I PRACY "MŁODZI NA RYNKU PRACY" W LUBACZOWIE

09.04.2015r.  w Lubaczowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Młodzi na rynku pracy”. Organizatorami wydarzenia było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu i Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie. Zespół Szkół w Oleszycach uczestniczył w tym wydarzeniu poprzez przygotowanie stoiska informacyjnego szkoły i szkolnego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz oferty szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.


X PODKARPACKIE TARGI EDUKACYJNE EduSalon

DSC 0909Młodzież Zespołu Szkół w Oleszycach 11.03.2015r. uczestniczyła w X Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon, które odbywały się w hali PODPROMIE w Rzeszowie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną 100 wystawców, w tym publicznych i prywatnych uczelni wyższych z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z Wielkiej Brytanii, Danii), szkół policealnych, wydawców edukacyjnych, producentów pomocy naukowych, internetowych portali edukacyjnych, agencji zatrudnienia SBA Euro Sp. z o.o., Duijndam International Sp. z o.o., Covebo Work Office Sp. z o.o.). 

Dodatkową atrakcją targów były pokazy, m.in. pierwszej pomocy, robotów mobilnych, dronów, drukarki i druku 3D oraz warsztaty na temat: Pokazy chemiczne, doświadczenia , Warsztaty kariery międzynarodowej.: Studia w Anglii – YES YOU CAN, Matura z matematyki.

 Zainteresowani uczestnicy targów mogli skorzystać z pomocy doradców zawodowych w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, kierunku kształcenia i wyborze uczelni, a także wyborze zawodu. Podczas spotkania z pracownikami Ambasady Kanady uczniowie mieli okazję zapoznać się z możliwościami kontynuowania nauki oraz zatrudnienia w Kanadzie.


KONFERENCJA POWIATOWA "JAK WSPIERAĆ UCZNIÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH"

 DSC 0188 KopiowanieW środę 14 stycznia odbyła się w naszej szkole powiatowa konferencja pt. "Jak wspierać ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych"pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Lubaczowskiego pana Józefa Michalika. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lubaczowskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również pani Marta Zabrońska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Lubaczowie i pan Mateusz Kutrzeba - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem konferencji było wsparcie kadry szkół w realizacji zadań związanych z poradnictwem zawodowym.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień wygłaszanych w następującej tematyce:

  • - Wsparcie obszaru edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kończącej się i nowej perspektywie finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania szkolnictwa z rynkiem pracy - zagadnienie to prezentowała pani Małgorzata Kawalec - kierownik Wydziału Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  • - Zainteresowania zawodowe w ścieżkach edukacyjnych - referat pani Elżbieta Rozner, doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie
  • - W jaki sposób przeprowadzić zajęcia prozawodowe nie będąc doradcą zawodowym? - referat pani Magdaleny Warcaby, doradcy zawodowego ZS w Oleszycach.
  • - Źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego - prelekcja pani Magdaleny Warcaby, doradcy zawodowego ZS w Oleszycach.

Spotkanie to było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń.


 

WYJAZD KLAS MATURALNYCH NA DZIEŃ OTWARTY PWST W PRZEMYŚLU

4 grudnia 2014r. uczniowie klas czwartych, wraz z opiekunami: p. M. Warcabą i p. M. Błaż, udali się na dzień otwarty PWST w Przemyślu. Była to szansa na poznanie oferty edukacyjnej na nadchodzący rok akademicki, bazy dydaktycznej uczelni, specyfiki poszczególnych kierunków i specjalności, ale też udziału w ciekawych warsztatach i zajęciach tematycznych.

Nas zainteresowały warsztaty o nastepującej tematyce:

  • "Aspiracje edukacyjno - zawodowe współczesnej młodzieży",
  • "Warsztaty 3D"
  • warsztaty poświęcone przygotowaniu i realizacji sondażu socjologicznego.

 Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy prezentację filmów dokumentalnych poświęconych problematyce praw człowieka na świecie. Dodatkową atrakcją tego dnia były liczne konkursy dla młodzieży, w których można było wygrać ciekawe nagrody.


SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU EUROPA DLA MŁODZIEŻY

W piątek 12 grudnia uczniowie klas: IV TŻ, II TOT/TL i I TH/TL/TŻ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach projektu Europa dla młodzieży. Celem projektu jest promocja unijnych inicjatyw, programów i działań UE prowadzonych w ramach polityki młodzieżowej oraz zachęcenie młodzieży do działania i do korzystania z oferty Unii Europejskiej. W trakcie zajęć młodzież uzyskała informacje o europejskich projektach młodzieżowych, studiach w poszczególnych państwa UE, stażach i praktykach za granicą. Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracownika Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i Eurodesk Rzeszów.


SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PPP W LUBACZOWIE

W listopadzie i grudniu 2014 r. odbył się cykl zajęć z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubaczowie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas maturalnych i klasy II i III ZSZ. W tarkcie zajęć z doradcą młdzież rozpoznawała swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, uzyskiwała informacje na temat ścieżek karieryzawodowej i sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy.WYJAZD NA DZIEŃ OTWARTY PWSTE W JAROSŁAWIU

dzien otwarty PWSTE00Uczniowie klas III i IV TŻ uczestniczyli 26 lutego 2014 r. w dniach otwartych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się od powitania nauczycieli i uczniów przez JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca. Uczelnia zaprezentowała stoiska: organizacji studenckich i kół naukowych, Działu Rekrutacji, programu Erasmus i Działu Współpracy Międzynarodowej, Akademickiego Biura Karier z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Związku Sportowego i Studium Języków Obcych.

Uczniowie zwiedzili Instytut Stosunków Międzynarodowych, gdzie promowano turystykę i rekreację. Młodzież obejrzała prezentację przedstawiające zajęcia studentów TiR w ternie, uczestniczyła w zajęciach w formie wykładu z prezentacją multimedialną „Sztuka manipulacji – czyli rola PR-u w budowaniu wizerunku polityków” prowadzonych przez Panią Sylwię Dyrda-Maciałek.

W Instytucie Ochrony Zdrowia uczniowie obejrzeli pracownie zajęć praktycznych, spotkali się z wykładowcami i studentami którzy opowiedzieli o życiu uczelni, sprawach studenckich, o świadczeniach socjalnych, stypendiach, a także zaprezentowali kierunek pielęgniarstwo.WARSZTATY DLA GIMNAZJALISTÓW

warsztaty01Dnia 20 lutego 2014 roku w warsztatach gastronomicznych wzieli udział gimnazjaliści z Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej. Podzieleni na grupy uczniowie  poznali zasady i sposoby parzenia oraz dekoracji kawy. Zaznajomili się z różnymi metodami składania serwetek, spróbowali również swoich sił w kuchni, efektem ich zmagań były pyszne muffinki. Młodzież obejrzała także szkołę i zapoznała się z ofertą edukacyjną.

W prowadzeniu warsztatów nauczycielce przedmiotów zawodowych pomagali uczennice kl. III TŻ: Aleksandra Fedyk, Agnieszka Furman, oraz Magdalena Skiba.


SPOTKANIE Z WYKŁADOWCĄ WSPiA

uczelniaWe wtorek 11 lutego nasi maturzyści uczestniczyli w spotkaniu z wykładowcą Wyższej Szkoły Prawa i Administracjiz siedzibą w Rzeszowie i Przemyślu.

W trakcie spotkania mieli oni możliwość uzyskania informacji na temat kierunków studiów w jakich kształci ta uczelnia oraz korzyści wynikających ze studiowania. Zapoznając się z gazetką wydawaną przez studentów tej szkoły wyższej nasi uczniowie mieli również możliwość  poznać uroki życia studenckiego.     

  Zdobyte informacje na pewno przydadzą się w momencie podejmowania decyzji jakie studia wyższe wybrać.

 


 Z WIZYTĄ NA JESIENNYCH TARGACH PRACY

P1100266aW dniu 16 października 2013 r. uczniowie klas II i III technikum żywienia oraz III ZSZ rolnik udali się na wycieczkę dydaktyczną do Rzeszowa. W ramach wyjazdu uczniowie uczestniczyli w Jesiennych Targach Pracy zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie a także odwiedzili Cukiernię Julian Orłowski & Kazimierz Rak. Na zakończenie wycieczki uczniowie udali się do kina na seans filmowy.

Pierwszym punktem programu wycieczki były Jesienne Targi Pracy zorganizowane w Ochotniczym Hufcu Pracy w Rzeszowie. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele agencji pracy tymczasowej: Manpower Group Sp. z o.o., NL Jobs Polska Sp. z o.o., Adecco Poland Sp. z o.o., Sherpa International Force, Promedica24, Teb Edukacja oraz instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie. W targach uczestniczyły również szkoły policealne i wyższe oraz organizacja studencka Aisec.

 Uczestnictwo w targach było dla uczniów okazją na pozyskanie informacji na temat różnych form dokształcania, poznania instytucji rynku pracy a także nawiązania kontaktu z pracodawcami i poznania ich oczekiwań w stosunku do kandydatów do pracy. Uczestnicy wycieczki wzbogacili również swoją wiedzę na temat wyjazdów do pracy za granicę, dzięki spotkaniu z doradcą biura sieci EURES, działającego przy WUP w Rzeszowie. Dodatkową korzyścią uczestnictwa w tym wydarzeniu była możliwość zarejestrowania się w Młodzieżowym Biurze Pracy, z czego nasza młodzież chętnie skorzystała.


 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055